Om oss

Milla K

 

MILLA K – ECOLOGICAL AND SOCIAL RESPONSABILITY

At MILLA K we believe that the fashion industry has to take responsability for the enviroment and the social well being of it’s workers and surrounding. Therefore MILLA K works with materials that are ecological and produced localy or in good conditions. Milla K as stated previously produces its own products and offers good employee agreements and good working conditions which in many countries the employees are not cared for. Our social responsability is also to create job opportunities for the many skilled unemployed refugee seamstresses and newly graduated designers. Often there is no jobs or they would have to move far away for work. We believe that fashion can be possible anywhere.

Follow us on Instagram and Facebook for more up to date news!

Milla. K Grundare

Jag lärde mig allt om mode i Paris. Tog min magister i Fashion management i en av de mest omtalade universiteten.  Under min tid som student i Paris, lärde jag mig mycket om kläder och oerhört mycket om design och mode! Paris var och är fortfarande världens huvudstad när det gäller mode.

Efter mina 10 år i Paris och att ha ägnat min tid åt klädtillverkning åt andra företag, bestämde jag mig för att flytta tillbaka till Sverige. Jag saknade familjen och staden Helsingborg som jag är född och uppväxt i.

2016 bestämde jag mig för att lansera en egen kollektion under varumärket, Milla. K.

Jag har alltid älskat kläder och bra kvalité. Med vårt moderna samhälle måste vi utvecklas i en mer hållbar riktning. Detta inkluderar hur vi producerar och konsumerar kläder.

Jag vill ta hänsyn till miljömässiga, etiska och socioekonomiska förhållanden. Det gör jag genom att jag strävar efter att ständigt förbättra produktionskedjan från design, logistik, råvaruframställning, materialberedning, tillskärning, sömnad, slutdesign, transport och lagring, fram till marknadsföring och försäljning mot slutkund. För mig, handlar hållbart mode om att producera kläder på ett miljömässigt och hållbart sätt.

Milla. K’s största ansvar är givetvis att skapa mode av hög kvalitet och tidlös design, så att kunderna kan och vill bära mina kläder länge. Att lämna in kläder för återvinning i samma butik är också en tjänst som jag önskar.

Verksamhet

MILLA. K – EKOLOGISKT OCH SOCIALT ANSVAR

MILLA K tror på att modebranschen måste ta ansvar för omgivningen och det sociala välbefinnandet hos arbetarna och omgivningen. Därför arbetar MILLA. K med material som är ekologiska och lokal producerar sin kollektion.

Milla. K, som tidigare nämnts, producerar egna produkter och erbjuder bra arbetsförhållanden. Vårt sociala ansvar är också att skapa arbetsmöjligheter för de många kvalificerade arbetslösa nysvenskar och nyutbildade designers. Ofta finns det inga jobb eller de måste flytta långt borta för arbete. Vi tror att mode kan vara möjligt var som helst. Läs mer om Milla. K och följ oss på Instagram och Facebook för mer uppdaterade nyheter!